Under Arbeid

Nybygg oppføres på Nygårdsjøen, mars 2014
Takskifte på Nygårdsjøen, mars 2014