Under Arbeid

Nybygg oppføres på Nygårdsjøen, mars 2014

Takskifte på Nygårdsjøen, mars 2014