Tjenester:


Norlaft påtar seg de fleste byggeoppdrag - Nybygg og rehabilitering.
Vi påtar oss også hovedentrepriser, der vi henter inn priser fra
andre håndverkergrupper og administrerer disse gjennom hele byggeprosessen.