Skar i Misvær/Vestvatn Restaurering av eldre bolig.